Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zobacz więcej

 

Nazwa zadania: „Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)”

Wartość ogółem zadania: 375.392,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 325.392,00 zł

Zakres projektu: Projekt realizowany przez Województwo Łódzkie, którego głównym celem jest utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu. Województwo Łódzkie zakupi profesjonalny sprzęt dydaktyczny w tym m.in.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaiki, turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne z połacią dachową, ekran multimedialny na wózku jezdnym oraz materiały dydaktyczne do kolektorów słonecznych, pompy ciepła, fotowoltaiki, turbiny wiatrowej i energii wiatru. Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii przyczyni się do poszerzenia oferty kształcenia poprzez rozpoczęcia kształcenia w zakresie kwalifikacji Montażu i uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10.), Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11.) lub podstaw energetyki.

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży elektroenergetycznej.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

O Centrum Rozwoju Kompetencji

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zgłoszenia na kursy i szkolenia do Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Rogowcu – będą Państwo pierwszymi uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W dniach 06 – 09 września pracownicy CRK będą kontaktować się z Państwem bezpośrednio w celu przekazania szczegółowych informacji organizacyjnych (harmonogram zajęć, warunki udziału w kursach) oraz potrzebie skompletowaniu pozostałych dokumentów aplikacyjnych (świadectwo ukończenia szkoły, zdjęcie…itp).

W związku z powyższym zapraszamy do placówki – – CRK w Rogowcu, ul. Energetyczna 9 (budynek U17), od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 -15.30, celem uzupełnienia dokumentacji. Z przyczyn  technicznych 7 września 2021 r. czekamy na Państwa od godziny 12.00..

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 44  777-31-76 (SEKRETARIAT CENTRUM)

Pierwsze zajęcia są zaplanowane w terminie 18-19.09.2021 r.

 

Zapraszamy Państwa do wyjątkowego miejsca – do Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu. Jest to miejsce, które stwarza możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców regionu łódzkiego.

W odpowiedzi na potrzebę przekwalifikowania pracowników związanych z energetyką konwencjonalną powstało miejsce, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zdobywać nowe umiejętności i wiedzę poprzez udział w kursach zawodowych, szkoleniach oraz warsztatach.

Powołanie Centrum Rozwoju Kompetencji zainicjowane zostało podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a PGE Polską Grupą Energetyczną i zostanie otwarte we wrześniu 2021 roku.

Zobacz wizualizację CRK

Wizualizacja sali CRK

Dla kogo?

Energetyk w pracy

Pracownicy

Dla mieszkańców regionu łódzkiego związanych z energetyką, uruchamiamy Centrum Rozwoju Kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak energetyka odnawialna i nowoczesne usługi energetyczne.

Absolwenci w pracy

Absolwenci

Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia zostanie uruchomiona Branżowa Szkoła II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

Oferta szkoleń

Nasza oferta przewiduje uwzględnienie w programie kształcenia:

potrzeby sektora OZE, nowego sektora offshore, sektora GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego)
wymagania kwalifikacyjne do obsługi bloków energetycznych opartych o gaz
zmiany technologiczne w sektorze energetycznym
rozwoju nowych technologii w energetyce
wymagania kwalifikacyjne na stanowiskach technicznych
kursy specjalistyczne wymagane przez producentów urządzeń
kursy języka angielskiego – język techniczny
szkolenia i warsztaty budujące kompetencje społeczne i menedżerskie, w tym budowanie zaangażowania i motywacji zespołu

Zdecyduj o przyszłych kursach

Chciałbyś odbyć kurs którego nie ma na liście planowanych?
Napisz do nas na adres crk@lodzkie.pl

Zobacz, jak będzie wyglądało centrum

 
 
 

Kontakt

crk@lodzkie.pl
723 264 638
44 777 31 76 Sekretariat Centrum

Rogowiec, ul. Energetyczna 9

Organizatorzy